– Det vanlegaste ein gjer når ein kjem heim til folk, er å kommentere møblane

foto