Du skal høre så mangt, sies det, og det skal være sikkert i denne saken. Har grunneiere langs fjorden fått noen informasjon av betydning, blitt innkalt til folkemøte og lignende?

Nå er det innskrenking av fiske i fjorden av naturgitte årsaker på vinters tid. Ved kalde vintrer så er det populært med isfiske og andre sportslige aktiviteter, men lite slikt på grunn av milde vintrer i senere år. Nå har det vært et hardkjør i de senere år og det begynte vel på Eggakanten, altså utaskjærs og noe innover. Sikkert av det gode at det ble forhandler frem avtaler på utenriksplanet m. andre land og egne lands fiskere m. liner og garn. Håper at der ikke er noen smutthull igjen. Spekkhoggere og andre arter av fisk spiser vel noe av matbordet ved anledning. Nøter og garn langs landet har vel hatt sin tid med nedskjæringer og utvidete frednings bestemmelser.

Så det er vel lite igjen av det slaget. Jeg har fisket ved garn og dorg, derfra jeg kommer, og for flere år siden fikk jeg ideen om å prøve i Sykkylven, noe inne i fjorden. Registrerte etter loven med godkjent merke og nummer. Etter et døgn var det slutt. Ingen laks eller pjakk. Skulle vel ha noen tilgode. Men med så mye tid til rensking, ble garna tatt på land for godt. Hadde jo annet å passe på av arbeide. Notfiske m. landnot har jo også vært i bruk i gamle dager på Erstad og sikkert andre steder da folk hadde tid til det meste? Makrellnøter har også vært i bruk og fiske etter torsk. I mer Arktiske forhold måtte vi hjelpe far m. roing etter blankfisk, ikkje store fangsten, men fikk god trening.

Fikk påhengsmotor senere og det var noe lettere å få opp farten. Når når jeg år om annet prøvde å fiske ned dorg og stang etter blankfisk ved høbe. Men i fjorden er det blankfisk ved høve. Men i fjorden er det live høve, mye rusk, drivtang med mer. Prøver man med to snører, eller stenger, er den ene for innadgående hele tiden på grunn av rusk. Kan hende at jeg har fått 15 fisk av laksearten i løpet av 50 år, ikke over 20 i alle fall, men med den ferdsel i fjorden som det har blitt i de senere år så vil nok der bli mye blautegg i gytesesongen.

Vannscooterkjøring til alle tider, mye verre enn gressklipping på søndager. Det beste angående laksen ville vært totalforbud i vassdrag og elv, samt kultivering i samme tidsrom. Men det blir vel som da jeg fikk fullmakt til å frede rypa for år siden som formann i utmarkslaget, den ble så tam at noen kvia seg for å skyte, men flere ble der jo en tid. Nå vil jeg foreslå vurdert å fiske kun med å ro uten motor i Fetvassdraget, og de kom jo noe på vei matfisk som før i fjorden, lager fiskekaker av sei, torsk, hyse og større bleik.

Når det gjelder alder så mener jeg at frikort bør det være for alle som er over 80 og særskilt da, selv om jeg etter rykter hadde hørt litt av hvert og unnlot å blaute slukene da. Blir ikke grunneiers interesser holdt i hevdn må et finansieringsfond på plass slik at de som også har pacemaker innmontert må få finansiering til større havgående fartøy, for det er ikke på sin plass å jage de eldre og yngre utaskjærs på ei 10–12 fots sjekte i all slags vær. Nå vil jeg bare avslutte og det er ikke hver dag jeg slipper til ordet, vil også vedlegge en tegning om hvordan situasjonen kan bli. Kladder ligger ved siden av meg på bordet, urørt fem store ark.