Endelig ei løyving skriver Nyss om gutten Christer som annenhver uke bor i Ramstaddalen og går på skole på Sørstranda på Ikornnes. Bra for gutten at det ordnet seg til slutt.

Det har vært veldig mye pressedekning om denne saken, men det gikk ei stund før jeg forsto hvorfor en gutt bosatt i Ramstaddalen måtte gå på skole på Ikornnes da det pr. dato er tre skoler nærmere. Men etter å ha lest meg opp fant jeg ut etter hvert at det var ei «skilsmisse» der det var delt omsorg som var roten til problemet.

Men nå har storsamfunnet ordnet opp og etter det jeg forstår var det Sykkylven kommune som hadde ansvar for transporten. Men for meg dukker det da opp et par spørsmål som noen kanskje kan svare på? Ved delt omsorg skal barnet/ barna bo annenhver uke hos far og mor. Men dersom nå faren som denne gangen bodde i Rammstaddalen, bodde på Stranda eller Emblem. Hvem må da ta ansvar for å ordne opp, er det fortsatt Sykkylven kommune, Stranda kommune, Ålesund kommune eller er det foreldrene selv som valgte å bryte opp og bosette seg hver for seg?

Det kan bli veldig mange spesialordninger på transport etter hvert dersom mange små barn skal skysses fra to forskjellige hjem annenhver uke. Svaret er vel at storsamfunnet må stille opp eller?

Ettersom FRP Frank Sve har engasjert seg her så har han vel også et svar på hvor pengene skal tas fra?

Fremskrittspartiets ideologiske grunnlag tar utgangspunkt i at folk selv er bedre i stand enn politikerne til å bestemme hva som er best for seg og sine. Vi tror ikke at formynderi og politisk overstyring er egnet til å skape velstand eller lykke for enkeltmennesket. Ettersom ethvert menneske er unikt, kan man ikke finne én fellesskapsløsning som passer alle. Vi ønsker derfor mer individuell frihet og ansvar for enkeltmennesket. Frihet for enkeltmennesket forutsetter at den enkelte selv i større grad tar ansvar for seg selv og sine egne.