Ap er ikkje på veljarjakt, eller ute etter å ta posisjonen i saka om oppseiing av tilsette og reduksjon av talet på plassar på BUAS.

Vi er på jakt etter ei god og trygg eldreomsorg med plass på BUAS for dei som treng det. Difor er vi mot å redusere talet på plassar på BUAS, og mot å redusere talet på tilsette. Vi kjempar for høgare grunnbemanning, fulle stillingar for dei av dei tilsette som ynskjer dette og for å halde oppe talet på plassar.

Difor la vi fram eit budsjettforslag (ilag med Frp og SV) der vi ikkje reduserte talet på plassar, og ikkje reduserte talet på tilsette.

Dette, kjære ordførar, går det ikkje an å sleivsparke seg vekk frå.