Stranda Høgre held ikkje fast på gjeldande vedtak om legetenester i Geiranger og Hellesylt.

Tvert imot har Høgre ved Jostein Hole Fremma føljande framlegg i HOK (Helse oppvekst og kulturutvalet) ref. protokoll : «Endringar i legetilbodet i Geiranger og Hellesylt, foreslått av Jostein Hole, Høgre HOK tilrår å oppretthalda legekontora i Geiranger og på Hellesylt.»

VEDTAK ref. protokoll : Møtebehandling Tilråding til formannskapet med 5 mot 2 røyster HOK - 008/23 Vedtak HOK tilrår å oppretthalda legekontora i Geiranger og på Hellesylt. Stranda Høgre går dermed imot Rådmannens tilråding til møte i HOK utvalet : Stranda kommune held fast ved vedtaket gjort i KOM 117/22 om nedlegging av legekontora i Geiranger og Hellesylt. 07.02.2023.