I Nyss-utgaven den 17. Februar leste eg med stor interesse etter kvart som Lektor Nils Einar Rye nagla poenga sine og belyste viktige prinsipp og roller i vårt lokalsamfunn. Lokal politikk, makt, konflikter, intensitet og viktigheita av at innbyggerane engasjerar seg og samfunnsansvaret lokalavisa har til å opplyse, belyse og avdekke kritikkverdige forhold.

Nyss er et viktig bidrag for lokaldemokratiets ve og vel. Det er nok utfordrande å være folkevald å måtte forsvare vedtak. Likeeins er det lett å skjøne at å være redaktør kan kjennes som eit tveegga sverd. Men èin ting er viktigare og trumfer medlidenheit til makta. Det som utfordrar demokratiets innerste vesen mest og som synliggjær dekadens og fravær av virkeligheita, er når innbyggjarar stiller spørsmål eller kjem med påstander utan å få svar og utan å bli etterprøvd eller fulgt opp. Ekte engasjement bør være mat for ei avis og avgjærande er det at den som kjem med informasjonen ikkje berre blir belært i skriveteknikk og sensur. Når det ikkje blir stilt oppfølgingsspørsmål frå den som har dette som jobb eller en lett verifisèrbar påstand ikkje blir gravd i kan folk slutte å engasjere seg! Det er enklare å skape antipati enn engasjement om maktposisjoner ikkje greier å halde fokus på samfunnsansvaret dei har fått. Når unnlatelsen virker meir lønnsom og behagelig enn å konfrontere. Hr Rye skriv.: «På regjeringa sine heimesider står det at -lokalavisene informerer innbyggerne og bidrar til å skape debatt og engasjement. -Lokalavisene har også en viktig rolle i å avdekke kritikkverdige forhold. -Deltakende journalistikk bidrar til å øke innbyggernes engasjement og medvirkning i politiske prosesser og i plansaker.»

Hr Rye refererer også: «Mediakritikaren Anki Gerhardsen i regi av Universitetet i Tromsø slår fast at lokalpressa svikter den mest vesentlige delen av samfunnsoppdraget sitt. I stedet for å grave, avdekke og stille kritiske spørsmål til et bredt utvalg aktører, handler det mest om lokale fotballkamper og stoff som ikke synliggjør konflikt.»

Om aktørane ikkje tar ansvaret dei har, uansett kva dei får av forståing og medkjensle frå utsida, så skjer det etter mi meining at dei er med på å fjerne virkesstoff i demokratiet og at dei som set på makta sluttar å fremme åpenheit, i værste fall ærligheit. Om ein ikkje vil eller tør å ta tak i konflikter og sterke ytringer fører dette ofte til tilstander som kjennetegner dårlig fungerande organisasjoner. Det er berre å gjære «som ein vil» fordi deltakinga frå innbyggjarane har smuldra vekk av mangel på limet som skaper skaper oppmerksomheit, engasjement og vitalitet.

Folkevalde må svare, det skulle berre mangle. Ordføreren i Stranda har sjølv måtte kjenne på dette. Og lokalavisa bør fokusere litt meir på det virkelig levande lokalsamfunnet der også utfordrande og kontroversielle ting i større grad bør gravast i. Eg er glad i lokalsamfunnet mitt og lokalavisa mi! Derfor engasjerer eg meg.