Frank Sve liker ikkje at eg i Nyss har teke til orde for meir innestemme i det politiske ordskiftet i Stranda kommune. I eit lesarinnlegg 30. november langar han i kjent stil ut mot både mot Høgre og alle andre som ikkje deler oppfatningane hans i eitt og alt. Truleg traff eg ei nerve i oppmodinga mi om å erstatte kjefting i kommunestyret med samarbeid for å løyse dei store økonomiske utfordringane kommunen no står i.

Det kunne ha vore fristande å kommentere historiefortellinga til Frank Sve om kva som har skjedd i Stranda-politikken dei siste tolv åra, men eg let det vere. I staden vil eg anbefale at han tek fram Nyss frå onsdag 9. november og les kva partifelle og ordførarkandidat for Stranda FrP, Steinar Aanning, uttalte etter eit møte i formannskapet om 2023-budsjettet. «No må vi rydde opp etter oss», var bodskapen til Aanning, som sakleg greia ut om kva han meinte må gjerast for å få kommune-økonomien på rett kjøl.

Eg trur representantar frå alle parti ser at det må nyttast sterk medisin for å få i havn eit budsjett for 2023 i Stranda som både er realistisk og lovleg. Det må vi få til i lag – og det går best med innestemme.