Jeg viser til leserinnlegg fra Frank Sve i Nyss der han antyder at det planlegges salg av Stranda Energi. Jeg kan berolige både Frank Sve og Nyss sine lesere om at det ikke foreligger slik planer.

Styret i Strande Energi og Stranda kommune har i en tid diskutert mulige alternative fremtidige eierskapsmodeller for Stranda Energi. Det foregår for tiden store strukturendringer når det gjelder eierskap i norske energiselskaper, både i store og små selskap.

Fra styrets og kommunens side har det vært viktig å fokusere på alternativer som sikrer gode løsninger for både kommunen som eier, kundene og de ansatte i selskapet, herunder fortsatt aktivitet og god beredskap i kommunen.

Fredag 1. juli er det planlagt et kommunestyremøte der framtidig eierskap i Stranda Energi er tema.

Etter dette møtet vil styret i Stranda Energi vurdere aktuelle alternativer og fremme et forslag til framtidig eierskapsmodell for en ekstraordinær generalforsamling (kommunestyremøte) i august.

For å gjenta en gang til: Salg av Stranda Energi er ikke et aktuelt alternativ.