Jeg er opptatt av at verdier skapes i nært samarbeid med lokalsamfunn. Derfor vil jeg alltid og etter beste evne svare folk i lokalsamfunnet der verdiskapningen finner sted. Den siste måneden har jeg etter fattig evne forsøkt å svare på spørsmål fra advokat Tor Waaler og Per Kristian Støbakk om vår virksomhet i Storfjorden. Jeg skriver etter fattig evne, for mye tyder på at svarene mine faller på steingrunn. La meg likevel prøve en siste gang; Hofseth er en havbruksaktør, og er underlagt et svært strengt regime med regelverk og reguleringer. Myndighetene går oss etter i sømmene hele tiden, mye mer kritisk enn Støbakk og Waaler får til på sitt beste. Det er bra. Om bare en brøkdel av Waalers og Støbakks påstander var sanne, ville anleggene våre vært stengt før du rekker å si kranglefant. Vi har kontinuerlig en god og konstruktiv dialog med myndigheter og faginstanser, og jobber hele tiden for å gjøre driften mer effektiv, lønnsom og miljøvennlig.

Nå får Waaler og Støbakk ha meg unnskyldt, men bringebærene mine trenger kjærlig oppmerksomhet.

Jeg ønsker herrene god vår!