Det er trist å se at fylkespolitikerne fra regjeringspartiene må til Oslo for å trygle og be om mer penger fra en regjering som i 2021 gikk til valg på at det skulle være mulig å bo og jobbe i hele landet. De fleste husker nok også alle de fagre løftene Per Vidar Kjølstadmoen (AP) slengte rundt seg på sine valgturneer i fylket, der han kjempet med FrP om å love billigst ferger. Det hjelper lite om fergebilletten er gratis eller har blitt sterkt redusert dersom ferga ikke går.

Samtidig som det diskuteres rutekutt, rapporterer NTB om økte eksportinntekter på energi ga 1.691 milliarder kroner i overskudd på driftsbalansen overfor utlandet i 2022. Det er et nivå aldri tidligere observert. Etterspørsel etter olje og gass kombinert med skyhøye priser ga i fjor det SSB betegner som et «eksepsjonelt» overskudd for handelsbalansen i 2022.

Når det argumenteres med at dersom vi bruker mer av disse inntektene til for eksempel samferdsel vil føre til økte renter, så tror vi rett og slett ikke på det. Vis oss den formelen der det er isoleringen av lokalsamfunn, store forsinkelser i varetransport, lange køer og store omkjøringer som er det som stabiliserer renta.

Rødt deler frykta til leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (SP). Kutt i ferge- og hurtigbåtruter vil gjøre at folk ikke lenger kan jobbe skiftarbeid som starter tidlig, benytte kulturtilbud rundt omkring i fylket, og at ungdom ikke kommer seg til og fra på kveldstid og i helger. En annen konsekvens av vil være at ungdom i enda større grad flytter på hybel for å få tida til å gå opp da det er mange som pendler til skolen, og det vil være mer utfordrende å følge opp prestasjonsevne og psykisk helse. En annen bekymring er kostnadene dette vil påføre næringslivet som allerede sliter med mange utfordringer regjeringen har påført de. Det tør vi ikke å tenke på.

Møre og Romsdal er og blir et fergefylke, og kutt i overføringer fra stat til fylke endrer ikke på det faktum.