Når dei norske bedriftene opplever at dei blir ført bak lyset, kan det skje at dei ikkje finst når ein verkeleg treng dei