Mange har sterke meiningar - ein gong mottok eg ein nærast ferdigskriven leiarkommentar