Også personar med ulike funksjonsutfordringar bør ha rett til å kome seg rundt og leve sjølvstendige liv

foto