Det gjekk om lag fjorten sekund, så var heile idyllen broten