Det beste er å halde kjeft

foto
Foto: Illustrasjon/fotomontasje: Linda Nygard-Sture