Musikk gir den billegaste form for rus som finst

foto