– Brått vart mange av dei mest sårbare brukarane av helsetenestene enda meir sårbare

foto