– Det spesielle ved breva etter bestefar, er at dei ikkje er spesielle i det heile tatt

foto
I ei tid med tungvinte kommunikasjonar og lange avstandar, var brevet bindeleddet til slekt og vener i ein heilt annan grad enn no. Breva til bestefar gir meg eit innblikk i ein periode av livet hans som elles ville vore utilgjengeleg for meg. Foto: Illustrasjon/fotomontasje: Linda Nygard-Sture