Ungt blod direkte i åra er kanskje det som skal til for at vi skal sleppe eit tutlete liv på skjerma avdeling