Arendalsuka lukka dørene for SIAN og Alliansen

Arendalsuka sette foten ned for ein planlagt debatt om ytringsfridom med SIAN og Alliansen.
innenriks

Debatten skulle arrangerast av Ytringsfrihetsforbundet, som blir leidd av Resett-sjef Helge Lurås.

Men det ville ikkje Arendalsuka ha noko av.

«Vi har vore i dialog med Ytringsfrihetsforbundet om dette arrangementet og har etter ei totalvurdering valt å avslå ein debatt om ytringsfridom med Hans Lysglimt Johansen og Lars Thorsen. Vi har grunngav vårt avslag med at vi i år ikkje tillét at Alliansen og SIAN deltar på arrangement i Arendalsukas program», skreiv Arendalsuka på Facebook tysdag formiddag.

Lysglimt Johansen leier Alliansen, medan Thorsen er med i SIAN (Stopp islamiseringen av Norge).

Lukka dører

Debatten skulle ha funne stad ved Kløckers teltscene tysdag klokka 18. Men då Helge Lurås og kollegaen hans Shurika Hansen kom, vart dei møtt med lukka dører.

– Det er avlyst, sa ein vekter til dei.

På plass var òg ei handfull journalistar og nokre aktivistar frå ulike grupperingar på ytre høgrefløy. Ute av stand til å gjennomføre arrangementet heldt Hansen og Lurås i staden ein appell og diskuterte med frammøtte.

I etterkant seier Hansen til NTB at ho er fornøgd med måten dei fekk løyst det på, sjølv om ho skulle ønske at debatten vart gjennomført.

– Eg meiner det som skulle komme fram, er komme fram.

Utestengd

Bakteppet er at Arendalsuka tidlegare i sommar bestemte seg for å stengje ute SIAN og Alliansen. Avgjerda vart tatt etter at Arbeidarpartiet og fleire andre aktørar trua med å boikotte Arendalsuka viss desse to organisasjonane fekk delta.

Dagbladet skreiv tysdag at Ytringsfrihetsforbundet hadde invitert SIAN og Alliansen «i hemmelegheit», og at det ikkje har lege ute nokon informasjon om deltakinga til dei to organisasjonane på Arendalsukas programsider.

Hansen og Lurås held derimot fast på at dei heile tida har spelt med opne kort.

– Dette er eit døme på korleis ytringsrommet blir innskrenka, seier Lurås til NTB.

Dialog og debatt er betre enn boikott og utestenging, held han fast på.

«Feigt»

Ifølgje Hansen var planen til Ytringsfrihetsforbundet med debatten å konfrontere islamkritikarar med utsegner dei har komme med.

– Eg trur at både Arendalsuka og media har misforstått kva heile hensikta med dette var, seier Hansen.

Ho meiner det er trist når «boikott» blir svaret i staden.

– Det var ein veldig feig måte å gjere det på. Det var veldig feigt, seier Hansen.(©NPK)