Valdtektsdømt gynekolog tapte i retten

Ein valdtektsdømt gynekolog i 50-åra frå Austlandet tapte i retten etter å ha kravd at nettstaden Document måtte fjerne eller anonymisere sakene om han.
innenriks

Gynekologen kravde at sakene som var publiserte om han vart fjerna. Advokaten hans, Brynjar Meling, sende på vegner av klienten sin eit krav om mellombels åtgjerd til Oslo byfutembete.

Byfuten i Oslo avviste saka. Gynekologen tapte på alle punkt og må betale sakskostnadene til nettstaden på 34.500 kroner.

Både Document og den ansvarlege redaktøren til nettstaden Hans Rustad var saksøkt.

– Dette er ei viktig avgjerd. Eg tør ikkje tenke på konsekvensane, for heile den norske pressa dersom vi hadde tapt denne saka, seier Rustad.

Avgjerda er prinsipielt viktig for offentlegheit i rettspleia, seier Documents prosessfullmektig advokat Jon Wessel-Aas.

– Det er snakk om ei alvorleg straffesak, kor dømmande rett heilt korrekt ikkje har lagt noka avgrensing på offentleg identifisering av domfelte. Dette eit heilt sentralt prinsipp i eit demokratisk samfunn, seier han.

Gynekologen vart i Nordre Romerike tingrett i november i fjor, dømd til tolv års fengsel for å ha valdtatt sju pasientar. Mannen har nekta straffskuld og dommen vart anka på staden.

(©NPK)