Fire månaders karantene for tidlegare statssekretær

Tidlegare statssekretær Tommy Skjervold er pålagd fire månaders karantene etter at han bytte jobb til avdelingsdirektør i NHO.
innenriks

Karantenetida blir rekna frå 24. januar til 24. mai, opplyser Karantenenemnda onsdag.

Skjervold blir pålagd karantene i samband med overgang frå embetet som statssekretær i Samferdselsdepartementet (SD) til stillinga som avdelingsdirektør for området styresmaktskontakt i NHO.

I tillegg blir han pålagd seks månaders saksforbod. Det inneber eit forbod mot å bli involvert i saker der Samferdselsdepartementet (SD) eller underliggjande verksemder er part eller på annan måte er direkte involverte.

Skjervold var frå november 2017 statssekretær for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Frå august 2018 var han statssekretær for Jon Georg Dale (Frp).

(©NPK)