Ny ordning for å sikre handel og eksport trer i kraft

Den nye ordninga som skal sikre innanlandshandel og eksport av sjømat og industrivarer, trer i kraft måndag. Regjeringa har sett av 20 milliardar kroner.
innenriks

Den nye ordninga i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) inneber at staten tek risiko på vegner av kredittforsikringsselskapa og skal bidra til at bedrifter i Noreg framleis kan ha god tilgang på kredittforsikring.

Bedriftene kan dermed vende seg som normalt til forsikringsselskapa sine, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet.

Den nye ordninga gjeld alle bransjar og er godkjent av tilsynsorganet ESA.

(©NPK)