Norwegian-sjefen: Ekstremt vanskeleg avgjerd

Avgjerda om å leggje ned langdistansenettet var svært tung å ta, men heilt nødvendig for at selskapet skal overleve, seier Norwegian-sjef Jacob Schram.
innenriks

Norwegian la torsdag fram ein oppdatert redningsplan. Den inneber satsing på norske og europeiske ruter, og dessutan gjeldskutt.

Nedlegging av langdistansenettet inneber at dotterselskapa i Italia, Frankrike, Storbritannia og USA blir slegne konkurs. 2.000 tilsette mistar jobben.

– Det har vore ei verkeleg tung avgjerd å ta. Eg har det svært dårleg på deira vegner, sa konsernsjef Jacob Schram på ein pressekonferanse torsdag der planen vart presentert.

– Vi har likevel komne til den konklusjonen at dette er den einaste måten vi kan sikre fortsetjinga av Norwegian på. Ikkje minst arbeidsplassar i Noreg og Norden, der eit klart fleirtal av arbeidsplassane vil vere i framtida, la han til.

Han beskreiv det siste året som «knalltøft». Det allereie gjeldstyngde selskapet vart særleg hardt ramma av koronarestriksjonane.

– Vi er fulle av pågangsmot og kjemper vidare, sa Schram.

Når den nye planen blir sette i verk, vil 99 prosent av aksjonærane vere norske og 65 prosent av alle aksjar vere på nordiske hender, opplyste han.

(©NPK)