Utbrot av mutert koronavirus i Nordre Follo: Heile kommunen stengjer ned

Den britiske varianten av koronaviruset er påvist i Nordre Follo. Kommunen blir stengd ned fram til onsdag, og innbyggjarane blir bedne om å halde seg heime.
innenriks

– Dette er ein alvorleg og uoversiktleg situasjon, sa ordførar Hanne Opdan (Ap) på ein hasteinnkalla pressekonferanse om mutantutbrotet utan kjend smitteveg.

Ifølgje kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold er det stadfesta to tilfelle av den britiske virusmutasjonen på Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo. Dei to som har fått påvist det muterte viruset, er begge døde, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI). Begge var over 90 år gamle.

Viruset kan ha spreidd seg til ein barnehage, skriv Helsedirektoratet i ei pressemelding fredag.

Høie: Frykta og forventa

Helseminister Bent Høie (H) beskriv situasjonen som alvorleg.

– Dette er ein situasjon som vi har frykta og forventa at kunne skje. Dette er det første dømet på at det er ei spreiing av dette viruset i Noreg der vi ikkje kjenner smittevegen, seier Høie i ei pressemelding.

– Dette viser kor viktig det er at vi held oppe dei nasjonale tiltaka og innreiserestriksjonane med karanteneplikt, understrekar han.

Utbrotet uroar også avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

– Dette er alvorleg, sidan vi førebels ikkje har funne nokon kjend smitteveg, til dømes frå reisande frå Storbritannia, for dette utbrotet, seier Vold i ei pressemelding.

Langtrekt utbrot

Ifølgje kommunelegen i Nordre Follo førte eit langtrekt og uoversiktleg utbrot ved bu- og servicesenteret til at kommunen kontakta FHI for å få gjennomført ei DNA-sekvensering av nokre av dei positive koronatestane.

– Det viste seg å vere det muterte viruset frå Storbritannia, opplyser Myhrvold.

Koronautbrotet omfattar så langt 22 tilsette og 12 bebuarar. Prøvene som har vist den engelske virusvarianten, vart tekne 3. januar i samband med utbrotet på sjukeheimen.

FHI skal no typebestemme alle positive koronaprøver frå Nordre Follo.

– Utbrotet har dessverre forgreiningar ut i andre verksemder i kommunen vår og til andre kommunar, seier kommuneoverlegen.

Tilrådde nedstenging

Kommunen hadde fredag møte med FHI og Helsedirektoratet for å diskutere situasjonen.

Tilrådinga er å stengje ned heile kommunen fram til onsdag.

– Vi er tilbake i den situasjonen vi var i 12. mars. Vi må stengje ned heile kommunen, seier ordføraren.

Helsedirektoratet har tilrådd Nordre Follo å stengje alle barnehagar og skular i kommunen i tillegg til skjenkjestader, bingohallar, symjehallar og treningssenter. Direktoratet ber òg alle som kan, om å ha heimekontor dei neste dagane.

På ein pressekonferanse som direktoratet heldt fredag ettermiddag, minte helsedirektør Bjørn Guldvog om at denne varianten av viruset er vesentleg meir smittsam enn det viruset vi allereie kjenner.

– Det har potensial til å kunne drive fram ei tredje bølgje med veldig kraft i Noreg, sa han.

– Ikkje reis ut

Nordre Follo-ordførar Opdan seier at FHI og Helsedirektoratet har gitt kommunen tydelege råd.

– Vi forstår alle konsekvensane av tiltaka. Men vi må stå saman og hjelpe kvarandre med å stoppe det muterte viruset i å spreie seg, seier ho.

Ho ber òg innbyggjarane i kommunen om ikkje å ha gjester i heimen og ikkje reise ut av kommunen.

– Det siste er svært viktig, understrekar ho.

Den britisk virusmutanten dukka etter alt å dømme opp i London eller Kent i september og blir rekna for å vere meir smittsam enn det opphavlege koronaviruset.