Hålogalandsbrua vart påført mindre skadar etter stormen Frank

17 av 88 vibrasjonsdemparar på Hålogalandsbrua på E6 i Narvik fekk skadar og vart demontert etter stormen Frank i slutten av januar.
innenriks

Skadane har inga betydning for styrken og bereevna til brua, og det har ikkje vore fare for at lause delar skulle treffe trafikantar. Men Statens vegvesen ser alvorleg på at enkelte delar inne ved fundamenta til brua fall i sjøen medan uvêret stod på.

– Vi har derfor inspisert alle vibrasjonsdemparane til brua og fjerna dei med synlege skadar etter den sterke vinden. Nokre av demparar blir sende til produsenten i USA som i samarbeid med Statens vegvesen jobbar med å finne årsaka til skadane, seier prosjektleiar Hans Jack Arntzen i Statens vegvesen.

Utan vibrasjonsdemping kan dei naturlege vibrasjonane til brua oppfattast som ubehageleg for trafikantane, men vibrasjonane er ikkje til skade for brua eller bereevna dens. Vibrasjonsdemningen kosta nær éin million kroner og har fungert svært godt fram til no, ifølgje vegvesenet.

Til Fremover seier Arntzen at det er ei gåte korleis dette kunne skje.

– Dette skal ikkje kunne skje, og vi trudde ikkje det kunne skje, så vi ser fram til å få svar frå leverandøren på årsaka.

Hålogalandsbrua er Noregs nest lengste hengjebru med eit spenn på 1145 meter. Brua mellom Narvik sentrum og Øyjord i Narvik kommune vart opna for trafikk i desember 2018.

(©NPK)