Fleirtal meiner skjenkestopp bør halde fram

Berre éin av fire meiner det nasjonale forbodet mot alkoholservering bør opphevast, viser Opinions koronamonitor.
innenriks

Då dei vart spurde i påskeveka, meinte 55 prosent av dei 3.000 spurde at styresmaktene ikkje bør oppheve det nasjonale forbodet mot skjenking av alkohol, skriv Opinion.

Også i landsdelar med relativt låg smitte, mellom anna Trøndelag, er det langt fleire som seier nei enn ja til å opne opp for skjenking.

– Vi saknar ein fest og dagen derpå kan nok dei fleste òg leve med. Men langsiktig minnetap, slappheit og seinskadar av koronasmitte eller nye rundar med nedstenging, gir nok mange ein bismak trass utepilssesong, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

Allereie neste veke skal den nasjonale skjenkestoppen vurderast av helsestyresmaktene, saman med dei andre tiltaka som vart innførte over heile landet 25. mars.

(©NPK)