Lan Marie Berg vil la fotoboksar gi bøter til dei som køyrer på raudt lys

Lan Marie Berg vil la kommunane setje opp fotoboksar for å ta folk som køyrer på raudt lys eller mot einvegskøyring. Ho ber regjeringa mjuke opp regelverket.
innenriks

– Politiet i storbyane har mange store oppgåver og har for lite ressursar til å handheve trafikkreglane. Automatisk trafikkontroll er ei god løysing på dette, sidan det kostar mindre og ikkje tek politiressursar bort frå andre oppgåver, seier Oslos miljøbyråd, Lan Marie Berg (MDG), til Dagsavisen.

Automatisk trafikkontroll (ATK) er det mange kjenne som fotoboksar. Berg vil no ha ei regelendring som gjer at det kan setjast opp fleire fotoboksar og ATK-er ved lyskryss og vegar med innkøyring forbodet, slik at folk som køyrer på raudt lys eller ikkje følgjer skiltinga, også automatisk får ei bot i posten.

Slik teknologi blir brukt i andre land, men ikkje i Noreg.

I dag er ikkje slik kontroll lov, og ein må mellom anna kunne dokumentere at det er fleire lovbrot og ulykker ein stad det skal setjast opp fotoboks. Berg, som er førstekandidat for Oslo MDG til stortingsvalet i haust, vil at kommunane sjølv skal kunne ta initiativ til å setje opp slike boksar i norske byar. Ho ber no regjeringa om å mjuke opp regelverket.

Gruppeleiaren i Folkeaksjonen nei til meir bompengar i Oslo bystyre, Bjørn Revil, er usamd.

– Dei fleste bilistar følgjer lova, og det er svært få trafikkulykker i Oslo-området. Eg trur dette først og fremst er eit unødvendig tiltak, seier Revil.

(©NPK)