Skulane i Bærum går til raudt nivå

Måndag går skulane i Bærum til raudt nivå frå 5. trinn. Endringa varer i første omgang fram til 23. april.
innenriks

Måndag opphøyrer formannskapsvedtaket om skulestenging frå 5. trinn i grunnskulen i Bærum. Då trer raudt tiltaksnivå inn i tråd med smittevernrettleiarane for skule, til og med fredag 23. april, opplyser Bærum kommune.

Det betyr undervisning på skulen for elevar frå 1. til 4. trinn og skuleundervisning kombinert med heimeundervisning for elevar frå 5. trinn.

Det er framleis høgt smittenivå i Bærum kommune, og det er ein høg del smitte i aldersgruppa 0 til 19 år – men dei aller fleste har kjent smitteveg.

Smitten kan heller ikkje relaterast til smitte på skulane, og kommunen opplyser at det av den grunnen ikkje lenger er grunnlag for å vidareføre stengingsvedtaket.

– Det er derfor ikkje grunnlag for å halde oppe vedtaket om heimeundervisning, men kommunen innfører streng kohort-organisering i alle skular frå måndag 12. april, seier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

Det blir òg innført bruk av munnbind i barnehagar og skular når vaksne seg imellom ikkje kan halde tilstrekkeleg avstand og mellom eldre elevar når dei ikkje kan halde avstand.

(©NPK)