Domstoladministrasjonen vil ha permanent rettsstad for Hålogaland lagmannsrett

Styret i Domstoladministrasjonen vil ha på plass ein permanent rettsstad for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark.
innenriks

Høgsteretts ankeutval uttaler i ei avgjerd at det er uheldig at Hålogaland lagmannsrett ikkje har fast rettsstad i Finnmark, skriv Domstoladministrasjonen i ei pressemelding.

Ankeutvalet uttaler òg at det er problematisk at meddommarar frå Finnmark langt på veg blir sett bort frå fordi lagmannsretten ikkje har fast rettsstad eller eigna lokale der.

Domstoladministrasjonen foreslår å leggje rettsstaden til Alta.

Styret i Domstoladministrasjonen tek sikte på å behandle plassering av rettsstad for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark på sitt neste møte i juni.

(©NPK)