Tiltaka blir letta i dei fleste Viken-kommunar

Dei strenge regionale koronatiltaka blir nedjusterte i dei fleste Viken-kommunane. Det betyr mellom anna at kjøpesentera får gjenopne fleire stader.
innenriks

– Smittetala i Viken viser ein nedovergåande trend. Det viser at dei strenge tiltaka fungerer. Derfor kan vi senke tiltaksnivået i fleire av kommunane, seier helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

– Likevel er smittetalet framleis høgt i kommunar som grensar opp mot Oslo aust, og der er situasjonen ikkje fullstendig under kontroll. Desse kommunane må derfor halde fram med tiltaksnivå A, seier han.

Statsforvaltaren møtte denne veka alle Viken-kommunane, kor fleire ordførarar bad om lettar i tiltak. Fleire peika på at dei strenge tiltaka ikkje stod i stil med den nedovergåande smittetrenden i deira kommune.

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker er dei fire kommunane som held fram med det strengaste nivået, opplyser regjeringa i ei pressemelding.

Får opne kjøpesenter

Tiltaksnivået blir nedjustert frå A til B eller held fram på B for følgjande kommunar:

Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad.

Desse kommunane får ha opne butikkar, kjøpesenter og varehus. I tillegg får serveringsstader halde ope, men det er framleis skjenkeforbod.

I tillegg kan ein ta opp att idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år innandørs. Det blir òg igjen lov med organisert aktivitet utandørs for personar over 20 år. Også symjehallane får lov til å opne igjen for skulesymjing.

Får tilbake kontrollen

Resten av Viken-kommunane blir tekne ut av tiltaksordninga i regjeringa. Dei får igjen bestemme sine eigne lokale tiltak og elles følgje dei nasjonale reglane. Blant desse er Kongsberg, Nittedal, Nesodden og Nes. Regjeringa oppmodar likevel kommunane om å vurdere strengare lokale tiltak enn dei nasjonale.

NHO meiner at det er etterlengta og nødvendig med gjenopning av handel i desse kommunane.

– Handelen er på brestepunktet. Regjeringas gjenopning av 17 av kommunane i Viken er derfor gledeleg, etterlengta og svært nødvendig, seier direktør Linda Vist for handel i NHO Service og Handel i ei pressemelding.

Endringane trer i kraft ved midnatt natt til måndag 26. april og varer til og med søndag 9. mai. Neste veke vil kommunane bli innkalla til eit nytt møte om situasjonen.

– Trist

Lillestrøm kommune var blant dei som hadde bede helsestyresmaktene om å få tilbake styringa over tiltaka i kommunen. Men Lillestrøm er blant dei fire som beheld det strengaste nivået.

Smitten har gått noko ned dei siste vekene, men er framleis på eit forholdsvis høgt nivå.

Ordførar Jørgen Vik (Ap) er skuffa og seier han er utruleg trist og lei seg, skriv Romerikes Blad.

– Vi har vore blant ein av kommunane i landet som har hatt dei strengaste tiltaka over lengst tid. Dette er meir alvorleg enn at vi er lei av situasjonen vi er i, seier han.