Tiltalt kvinne (30) gav aktivt bidrag til IS – dømd til tre og eit halvt års fengsel

Den tiltalte kvinna var ein aktiv deltakar og bidragsytar til terrororganisasjonen IS, meiner retten. Ho anka dommen på tre og eit halvt års fengsel på staden.
innenriks

– Ved å reise til eit IS-kontrollert område i Syria og flytte inn hos ektemennene, der ho passa barn og gjorde ulike oppgåver i heimen, la tiltalte til rette for at dei kunne delta aktivt i kamphandlingar for IS, sa tingrettsdommar Ingemar Nestor Nilsen då han las opp dommen mot den 30 år gamle kvinna.

– Tiltalte har gitt eit aktivt og kvalifisert bidrag til vidareføring av ein terrororganisasjon, og handlingane hennar blir klart omfatta av deltakaromgrepet i straffelova, konkluderte han.

Kvinna, som har vore tiltalt for deltaking i ekstremistgruppa IS i seks år, stod med bøygt hovud då dommaren las opp domsgrunnane i Oslo tingrett tysdag ettermiddag. Ho vart funnen skuldig i deltaking i IS frå våren 2013 til tidleg i 2019 – heilt i samsvar med tiltalen og merknadene frå aktor.

Dommen er den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Aldri før har ei kvinne vore tiltalt for terrordeltaking fordi ho stelte heime og passa barna medan ektemennene hennar var ute og kriga for IS i Syria.

Spørsmål om kva deltaking er

– Eg skal anke, sa kvinna etter å ha høyrt domspremissane og grunngivinga for straffeutmålinga.

Retten kom til at ho skulle ha ein del strafferabatt for det betydelege samarbeidet ho har hatt med Politiets tryggingsteneste – sjølv om ho ikkje gav ei reservasjonslaus tilståing. Etter å ha vege formildande og skjerpande omstende, og dessutan betydinga av dei mange og lange politiforklaringane kvinna har gitt, fall retten ned på eit frådrag i straffa på rundt eitt år.

– Allmennpreventive omsyn må vege tungt i denne saka, understreka Nilsen før han konkluderte med ei straff på tre år og seks års fengsel.

Statsadvokat Geir Evanger tok tenkjetid på ankespørsmålet.

Gjorde mogleg jihad

Tiltalen – og det faktumet retten har lagt til grunn for domfellinga – er for det meste basert på opplysningar ho sjølv har gitt politiet i avhøyr, og ho nektar ikkje for det mest vesentlege i gjerningsbeskrivinga. Likevel har ho heile vegen nekta straffskuld, først og fremst fordi ho etter eiga utsegn ikkje hadde noka moglegheit til å komme seg ut av dei IS-kontrollerte områda i Syria i åra frå 2013 til 2019.

Retten har i avgjerande grad basert seg på forklaringa professor Brynjar Lia i Midtausten-kunnskap ved Universitetet i Oslo gav som sakkunnig om kvinnerolla i IS-kalifatet. Rett nok skulle ikkje kvinner vere aktivt stridande for IS, men dei blir stadig trekte fram som uvurderlege støttespelarar som gjorde jihad, islamsk heilag krig, mogleg, og at dei bidrog til å skape den neste generasjonen av jihadistar.

– Beskrivinga den sakkunnige gav av temaa er dekkjande for det faktumet som retten legg til grunn. Retten kan ikkje sjå at denne saka fremjar opplysningar som rokkar ved den, sa Nilsen.

Radikalisert og forelska

Den no 30 år gamle kvinna var 22 år gammal då ho radikalisert og forelska selde unna eigedelar her heime, tok toget til Sverige og sette seg på flyet til Syria for å slutte seg til ektemannen, den norsk-chilenske framandkrigaren Bastian Vasquez.

Sju år seinare vart ho berga ut av den berykta al-Hol-leiren av norske styresmakter. Den direkte årsaka til at Solberg-regjeringa gjekk til eit så omstridd skritt, skal ha vore helsetilstanden til den fem år gamle sonen til kvinna.

Avgjerda vakte stor harme i Framstegspartiet – fleire framståande representantar for partiet har heilt fram til rettssaka byrja i starten av mars, sådd tvil om grunnlaget for å hente den vesle familien heim.

Fire dagar etter at kvinna sette beina sine på norsk jord for første gong på over sju år, trekte Frp seg ut av regjeringssamarbeidet.