EMD: Ingen menneskerettsbrot i Holship-saka

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) fann ingen teikn på menneskerettsbrot i striden om lossing og lasting i norske hamner.
innenriks

Ifølgje Rett24 kom Menneskerettsdomstolen einstemmig fram til at det ikkje finst noko brot på den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dei gir støtte til avgjerda i Høgsterett, der ein vektla at boikotten var i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen.

Sjølv om dei ikkje vann fram med anken, er LO fornøgd med dommen. Der understrekar nemleg EMD òg at fridommane i EØS ikkje er likeverdige rettar til organisasjonsfridommen i menneskerettskonvensjonen (EMK).

– Dermed underkjende han både Høgsteretts og EU-domstolens rettspraksis på dette området. Dommen er på dette punkt ein viktig siger for norsk og europeisk fagrørsle, som heile tida har hevda at faglege rettar ikkje kan underordnast dei økonomiske fridommane til EU-retten, seier leiar for LOs juridiske avdeling Atle Sønsteli Johansen.

Det danskeide selskapet Holship utfordra i 2013 Norsk Transportarbeiderforbunds (NTF) monopol på lasting og lossing ved norske hamner og kravde rett til å bruke eigne medarbeidarar. Dette resulterte i ein tre år lang konflikt der NTF boikotta Holship for å hindre tilsette i selskapet å losse og laste skip i Drammen hamn.

Konflikten enda til slutt i Høgsterett, som slo fast at boikotten var ulovleg. LO klaga saka inn til EMD, og meinte saka innebar ei krenking av organisasjonsfridommen.

(©NPK)