Utdanninga til foreldra har stor betydning for korleis det går med barna som studentar

Ein stadig høgare del vel høgare utdanning, men utdanningsnivået til foreldra har stor betydning for kven som vel å studere og korleis det går med studiane.
innenriks

Jo høgare utdanning minst éin av foreldra har, jo større del fullfører ei grad, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

Av studentane som har foreldre med lang høgare utdanning, altså ei grad på meir enn fire år, har 77 prosent fullført ei grad åtte år etter at dei starta på ei universitets- eller høgskuleutdanning for første gong. Tilsvarande del for studentar med foreldre som har kort høgare utdanning, fire år eller mindre, er på 73 prosent.

Lågast er delen blant dei som har foreldre med utdanning på grunnskulenivå. Berre 50 prosent av desse studentane fullfører ei grad. For studentane som har foreldre med vidaregåande utdanning, er tilsvarande del 63 prosent.

Utdanningsnivået til foreldra gir størst utslag på om studentane fullfører ei høgare grad på meir enn fire år.

10 prosent av studentane fullfører ei slik grad blant dei med foreldre som har grunnskule som høgaste utdanningsnivå, mot 46 prosent av dei som har foreldre med lang høgare utdanning.

(©NPK)