106 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus – éin fleire enn dagen før

Onsdag var 106 koronasmitta pasientar innlagde på sjukehus i Noreg. Det er ein auke på éin pasient frå dagen før.
innenriks

19 av pasientane får respiratorbehandling, og 35 ligg på intensivavdeling.

Det er like mange på respirator og to færre på intensivavdeling enn dagen før, ifølgje Helsedirektoratets oversikt onsdag.

84 av koronapasientane er innlagde på sjukehus i regionen Helse sør-aust, 14 er innlagde i Helse Midt-Noreg, fire er innlagde i Helse nord, og fire er innlagde i Helse vest.

29 av pasientane på intensivavdeling er innlagd hos Helse sør-aust, tre er innlagde hos Helse Midt-Noreg, to er innlagde hos Helse nord, og éin er innlagd hos Helse vest.

Sidan februar i fjor har 178.481 personar fått påvist koronasmitte her i landet, viser det førebelse talet på onsdag frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

(©NPK)