Brannen i Jotun fabrikkar i Sandefjord er ikkje under kontroll

Brannen på Jotun fabrikkar er ikkje under kontroll, og det er fare for spreiing til nabobygg, melder politiet. Folk i området blir bede halde seg innandørs.
innenriks

Alle tilsette er evakuerte frå området, og det er kontroll på alle, opplyser Søraust politidistrikt.

Dei ber folk i området trekkje innandørs og lukke vindauge og dører i husa sine.

– Det vi veit, er at det er ein veldig kraftig brann i kokeriet. Det er sett ein tryggingsavstand på 500 meter på grunn av giftig røyk, sa vaktleiar i brannvesenet Kenneth Brenden til VG klokka 15.15.

Det er ikkje snakk om eksplosjonsfare per no, ifølgje Brenden.

Svart røyk og flammar

Bilete frå staden viser flammar og store mengder kraftig, svart røyk som stig opp frå fabrikken.

Politiet fekk melding om hendinga klokka 15 onsdag.

Alle brannmannskap frå Sandefjord brann og redning og dessutan Larvik brann og redning rykte ut, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen (VIB).

– Vakthavande brannsjef i Sandefjord har bede om bistand frå VIBs stasjonar, og mannskapa våre frå stasjon Nøtterøy og stasjon Tønsberg er på veg, opplyser dei.

Storbrann for 45 år sidan

Ordførar i Sandefjord og Jotun-arving Bjørn Ole Gleditsch veit førebels lite om omfanget av brannen.

– Jotun betyr mykje for byen og har cirka 1.000 tilsette i Sandefjord. Selskapet gir store skatteinntekter til kommunen og store ringverknader for resten av næringslivet, seier Gleditsch til NTB.

Brannen braut ut på dagen 45 år etter ein kraftig brann i den same fabrikken i 1976.

– Utruleg nok er det i dag 45 år sidan Jotuns målingsfabrikk i Sandefjord stod i flammar. Den er blant Noregs største industribrannar og har vore med å endre korleis styresmaktene i Noreg har følgt opp industri som handterer brannfarleg vare, skriv brannvesenet.

Seks menneske mista livet og elleve vart skadde, og verdiar for over 175 millionar kroner gjekk tapt.