Byggmeisterforbundet meiner Moelven utnyttar sin dominante posisjon

Stigande trelastprisar gav trevareprodusenten Moelven rekordresultat i første halvår. Byggmeisterforbundet skuldar Moelven for å utnytte si marknadsmakt.
innenriks

– Eg synest Moelven er litt grådig når vi ser det siste resultatet frå selskapet, og i alle fall i samanheng med dei prisaukane bedrifta forvaltar. Det seier seg sjølv at dei utnyttar sin dominante posisjon og tek pengane frå lommene til handverkarane, som ikkje kan ta ut prisveksten i marknaden, seier administrerande direktør Knut Strand Jacobsen i Byggmesterforbundet til Dagens Næringsliv.

Moelven auka overskotet sitt før skatt med over 455 prosent i første halvår til vel ein milliard kroner. Samtidig har trelastprisane stige 130 prosent dei siste tolv månadane.

Selskapet avviser kritikken.

– Vi ser tydeleg at tømmerprisane har auka. Samla har vi aldri hatt så høge prisar som no, og det er gledeleg at verdikjeda styrkjer seg inn i det grøne skiftet, seier kommunikasjonsdirektør Magne Vikøren i Moelven i ein e-post.

Også leiinga i Moelven avfeiar kritikken.

– Vi konkurrerer i ein internasjonal marknad med internasjonale prisar, seier Vikøren.

Han meiner heile verdikjeda over tid vil tene på den sterke interessa for trevarer.

(©NPK)