Fleire framsyningar blir avlyste som følgje av kulturstreiken

Fleire teater-, ballet- og operaframsyningar er avlyste framover som følgje av den pågåande streiken blant kulturarbeidarar.
innenriks

– Det er mykje som tyder på at det blir utsetjingar framover. Men vi jobbar for å unngå det, seier kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen ved Nationaltheatret.

Dei har avlyst alle framsyningar på Hovedscenen som følgje av streiken. Desse blir avlyste eitt døgn i førevegen.

Juleframsyning kan bli utsett

– Det er fordi vi håpar på ei løysing, og vi vil jo ikkje auke konfliktnivået med å avlyse meir enn nødvendig, seier Halvorsen.

Men streiken kan òg få konsekvensar for framtidige framsyningar, mellom anna storsatsinga «En julenattsdrøm» som etter planen skal ha premiere 9. oktober. Fleire som jobbar med framsyninga, er tekne ut i streik.

Det kan ramme publikum sjølv etter at streiken er over.

Korona og streik

– Dersom vi må utsetje premieren blir det færre framsyningar, og då er det ikkje sikkert at vi finn nye billettar til alle som blir ramma. Det kjem òg an på om vi får lov til å ha meir publikum, seier Halvorsen.

Koronarestriksjonar gjer at det berre blir spelt for halve salar.

– Dette var det siste vi trong no. Men det tenkjer dei nok på begge sider av konflikten, seier Halvorsen.

Rammar òg Operaen

Også på Operaen er det avlyste framsyningar. Dei neste dagane er ballettframsyninga Kylián: One of a Kind avlyst onsdag til og med måndag.

Det same gjeld premieren på operaen Dead Man Walking som skulle ha vore laurdag.

Strid om pensjon har ført 435 tilsette innan opera, teater og orkester ut i streik. Striden handlar om kva pensjonsordning dei kulturtilsette skal ha i framtida. Ifølgje LO gjekk dei tilsette i 2016 med på ei mellombels pensjonsordning i samforståing med arbeidsgivarane om ei ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

Streiken starta fredag 3. september og har dermed gått føre seg i nær to veker.


(©NPK)