Kongsberg-siktas tilreknelegheit skal vurderast av sakkunnige

Mannen som er sikta etter drapa på Kongsberg, skal vurderast av rettspsykiatriske sakkunnige.
innenriks

Det stadfestar politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen til NRK.

– Dette er ikkje uvanleg i slike alvorlege saker, seier Mathiassen.

Ho seier at arbeidet med å gjennomføre ein prejudisiell vurdering startar torsdag.