Sjukehuset: Dramatisk under Kongsberg-drapa

Situasjonen var svært dramatisk for dei tilsette på Kongsberg sjukehus som fekk fleire pasientar torsdag kveld.
innenriks

Vestre Viken Helseforetak fekk tre pasientar under drapshendingane i Kongsberg. Beredskapsnivået vart omgåande auka til raudt då det kom meldingar om at ein mann skaut folk med pil og boge på Kongsberg.

Totalt vart det sendt 29 ambulansar og tre luftambulansar til byen. I tillegg vart det sendt eit redningshelikopter frå Rygge.

– Vi reagerte omgåande då vi fekk førespurnaden. Situasjonen var svært dramatisk på AMK. Vi hadde store ambulanseressursar på plass etter kort tid, fortel klinikkdirektør Inger Lise Hallgren ved Prehospitale tenester i Vestre Viken.

Etter kvart vart til saman tre pasientar tekne med vidare til Kongsberg sjukehus. To av desse mista livet, medan den skadde vart overført til Drammen sjukehus for intensivbehandling.

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal seier akuttmottaket tidleg vart klar over situasjonen og at alle naudprosedyrar vart sette i verk.

– Dette var ein svært dramatisk situasjon for dei som var på jobb, og ei stor belastning for dei involverte. Alle gjorde ein formidabel innsats, seier Agledal.

Torsdag morgon er beredskapen tilbake til grønt nivå, og sjukehuset jobbar med å vareta dei tilsette.

– Vi har hatt debrifing av dei involverte både i løpet av kvelden og i dag. Hyppig trening på beredskap og simulering av akutte hendingar, har gjort oss godt rusta til å handtere ein slik situasjon, seier Agledal.

(©NPK)