Retten om Tengs-siktet: Svært sannsynleg at den sikta er skuldig i drapet

51-åringen som er sikta for Birgitte Tengs-drapet, er fengsla i 12 nye veker. Tingretten meiner det er «meget sterk sannsynlighet» for at han drap Tengs.
innenriks

Torsdag vart den sikta mannen varetektsfengsla i tolv veker til, i tråd med det politiet bad om. Dermed er fengslingsperioden forlengd fram til 20. januar.

Det er «meget sterk sannsynlighet for at siktede har begått drapet han er siktet for», skriv dommar Gunn Elin Lode i Sør-Rogaland tingrett i fengslingsvedtaket.

Mannen nektar straffskuld og kravde seig lauslaten torsdag. Han var ikkje sjølv til stades i retten. Avgjerda vil bli anka, siger ein av forsvararane hans, advokat Stian Bråstein, til NTB.

– Vi har enno ikkje fått gått gjennom rettsavgjerda saman med klienten vår, men vi vil gjere dette så fort det lèt seg gjere. Vi vil komme tilbake med ytterlegare grunngiving for anken, siger Bråstein.

Nye undersøkingar styrkjer mistanken

Påtalemakta meiner bevisa mot 51-åringen er styrkt etter nye DNA-undersøkingar i den 26 år gamle saka.

Det nye funnet til politiet skal vere ein mutasjon på Y-profilen i DNA-ET til den sikta som ikkje andre mannlege familiemedlemmer til sikta har. Dette gjer at dei ikkje kan vere den som lét etter seg seg ein blodflekk på strømpebuksa til Birgitte Tengs. Funnet gjer det svært lite sannsynleg at andre personar kan ha same DNA-avtrykk.

DNA-funnet kjem frå ein blodflekk på Tengs' strømpebukse. Tingretten peikar på at det er svært sannsynleg at DNA-spora er avsetje av den som drap 17-åringen.

Sår tvil om DNA-sporet

I fengslingsmøtet torsdag prøvde forsvararen til mannen Stian Kristensen å så tvil om DNA-sporet. Han meiner at det kan ha vorte overført via ein politimann på åstaden, skriv Dagbladet.

Den sikta mannen vart nemleg avhøyrd av ein politimann i ein heilt anna sak fleire veker før Birgitte Tengs vart drepen. Den samen politimannen var blant dei første som kom til staden der Tengs vart funnen drepen.

– Han snudde Birgitte og gjennomførte kroppsmålingar, og han oppheldt seg på åstaden, sa Kristensen i retten.

Forsvararen meinte at ein dermed ikkje kan sjå bort frå at DNA-funnet som peikar på den sikta 51-åringen, vart overført via politimannen. Det var retten delvis samd i – men:

– Retten legg til grunn at kontaminering generelt ikkje heilt kan sjåast bort frå. Slik saka er opplyst no, reknar retten den påkalla smittemåten svært lite sannsynleg, heiter det i rettsavgjerda.

Kan bli rettssak før sommaren

Som tidlegare peikar retten igjen på at sikta var i området den aktuelle kvelden, og at han er utan alibi i heile tidsrommet. Dette, i tillegg til straffehistorikken til mannen med seksualisert åtferd og vald mot kvinner i åra både før og etter drapet, styrkjer mistanken mot 51-åringen, ifølgje tingretten.

– Bevisbiletet er tydelegvis styrkt, og foreldra håpar dette betyr at saka vil få ei løysing, sjølv om det ikkje er nokon dom enno, skriv advokat John Christian Elden, som er bistandsadvokaten til Tengs-foreldra, i ei tekstmelding til NTB.

Påtalemakta har opplyst at saka kan komme opp i retten hausten 2022, men at det òg kan skje noko tidlegare.

– Saka har allereie vore under etterforsking i lengre tid, og med dei attverande stega som det blir opplyst om, antek retten at hovudforhandlinga kan haldast første halvdel av 2022, skriv tingrettsdommar Lode i rettsavgjerda torsdag.


(©NPK)