Milliardsprekk på rehabilitering av Nationaltheatret

Nationaltheatret skal pussast opp, men prislappen ligg an til å bli to milliardar kroner dyrare enn tidlegare anslått, ifølgje Statsbygg.
innenriks

Det er fundamentering av det 122 år gamle bygget, og dessutan arbeid i grunnen som er hovudårsaka til dei auka kostnadene, opplyser Statsbygg til Avisa Oslo.

Regjeringa har tidlegare løyvd 1,9 milliardar kroner til rehabiliteringa. I sommar vart prosessen utsett, og kostnadsoverslaga ligg no på fire milliardar kroner.

Forfallet ved teateret har skjedd over mange tiår. Situasjonen er så alvorleg at delar av fasaden vart pakka inn i sponplater og plast for å hindre at delar av muren fell ned og skader forbipasserande. Innvending er det òg akutt behov for oppussing med store sprekkar i golv og tak.

Planen var å både reparere og rehabilitere det ærverdige bygget, men samtidig òg modernisere det for å kunne møte dagens behov. No blir det frykta at ein må droppe ein del av planane for å halde seg innanfor dei opphavlege kostnadsrammene.

– Etter å ha arbeidd med dette i åtte år, vil det vere ein stor skuffelse. Ikkje minst for publikum, seier prosjektleiar Thomas Gunnerud for rehabiliteringa av Nationaltheatret til Avisa Oslo.

Nationaltheatret vart sist rehabilitert, likevel ikkje modernisert, etter ein brann i 1980. Den gong vart hovudscena stengt i fem år.


(©NPK)