Mattilsynet innfører forbod mot fuglejakt i 15 kommunar i Rogaland

I eit forsøk på å hindre smitte av høgpatogen fugleinfluensa innfører Mattilsynet jaktforbod på fugl i delar av Rogaland.
innenriks

Jaktforbodet blir innført i dei same kommunane som allereie har portforbod for fjørfe og andre fuglar i fangenskap, skriv Mattilsynet i ei pressemelding.

Desse kommunane blir omfatta av forbodet: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

– Det er påvist smitte av fugleinfluensa på ville fuglar i dette området, der det òg er stor tettleik av fjørfe og andre fuglar i fangenskap. Spreiing av virus i dette området vil auke smittefaren for alle fuglar i fangenskap. Mange fuglar i fangenskap kan bli sjuke og døy, som igjen kan skape store utfordringar for produksjon av egg og slaktekylling/fjørfekjøtt, seier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet.

(©NPK)