Ny smitterekord i Oslo – 831 nye koronatilfelle

Det er registrert 831 nye koronasmitta i Oslo siste døgn. Det er 201 fleire enn same dag førre veke og ny døgnrekord for hovudstaden.
innenriks

Den førre smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfelle på eitt døgn.

Rundt 10 prosent av innbyggjarane i Oslo er registrert koronasmitta sidan mars i fjor, til saman 68.264 personar. Over 7.300 tilfelle er registrerte berre dei siste to vekene.

Smittetala er høgast i Søndre Nordstrand bydel. Her er det eit smittetrykk på 1.934 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene.

Deretter følgjer Alna og Bjerke bydel med høvesvis 1.263 og 1.209. Tala er lågast i bydelane Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern.