Frp foreslår å byggje ut vasskraft i verna vassdrag

Framstegspartiet fremjar tysdag eit forslag i Stortinget om å byggje ut ny vasskraft der det er miljømessig forsvarleg – også i verna vassdrag.

Frank Sve  Foto: Even Ørjasæter

innenriks

I representantforslaget ber Frp regjeringa sikre at kraftselskapa sjølve får søkje om konsesjon i vassdrag som no er verna.