Helsedirektoratet tilrår ikkje karanteneunntak for verdscup i Noreg

Helsedirektoratet vil ikkje at regjeringa gir unntak frå karanteneavgjerdene i samband med ei rekkje verdscuparrangement i Noreg i vinter.
sport

Dermed brenn det eit blått lys for avviklinga av rundt 30 verdscuprenn i langrenn, hopp, kombinert, altpint og skiskyting.

I ei forklaring frå Helsedirektoratet kjem det fram at det framleis er stor bekymring knytt til risikoen for importsmitte.

– På bakgrunn av smittesituasjonen vi har i dag, meiner vi det er ein betydeleg smitterisiko forbunde med gjennomføring av toppidrettsarrangement med internasjonal deltaking, skriv Helsedirektoratet.

– Vi viser til at Europa og Noreg no står overfor ein særs krevjande og uviss situasjon knytt til smittespreiing og belastning av helsetenesta. I tillegg finst det no minst to nye muterte variantar av viruset. Det kan få omfattande konsekvensar på kort og lang sikt dersom det ikkje blir teke grep no, heiter det vidare.

Må ha unntak

Dersom regjeringa følgjer tilrådinga til direktoratet, vil det bli tilnærma umogleg å arrangere dei internasjonale konkurransane på norsk jord i februar og mars.

Idretten har søkt om unntak frå innreise- og karanteneavgjerdene i covid-19-forskrifta for å kunne arrangere verdscuprenn i fleire idrettar dei kommande månadene. Denne søknaden har vore til vurdering hos helsestyresmaktene den siste tida.

Kulturdepartementet skal klokka 12 fredag halde pressekonferanse om temaet. Der skal kulturminister Abid Raja orientere om avgjerda til regjeringa. Ho er basert på råda som er gitt av fagstyresmaktene.

Skipresident Erik Røste sa til NTB førre veke at det må endringar til i smittevernprotokollen for at dei aktuelle verdscuprenna skal kunne gå som planlagt på norsk jord.

Sju dagar i karantene

Alpinrenna i Kvitfjell, Raw Air-turneringa i hopp og verdscuprenna i langrenn i Holmenkollen er blant arrangementa som står i fare dersom regjeringa seier nei til unntak frå smittevernprotokollen.

Slik situasjonen er i dag blir det kravd sju dagar i karantene ved innreise til Noreg dersom det kan visast til ein negativ koronatest. Det gjer det svært komplisert for både norske og utanlandske utøvarar å skulle delta i dei nemnde renna.

Langrennsløparar som går avslutningsdistansane under ski-VM i Oberstdorf vil til dømes ikkje kunne delta på tremila og femmila i Holmenkollen den etterfølgjande helga.