Raja gir klarsignal for Tyrkia-kampen

Kulturminister Abid Raja (V) seier at VM-kvalifiseringskampen i fotball mellom Noreg og Tyrkia kan spelast i Oslo, føresett at smittesituasjonen ikkje er endra.
sport

Dermed går regjeringa imot Helsedirektoratet, som har tilrådd at karanteneunntaket for fotballen bør opphevast. Vurderinga til fagstyresmaktene kjem fram av ei fersk forklaring direktoratet har sendt til Kulturdepartementet.

På direkte spørsmål frå NTB er kulturministeren klar på at det per no ikkje er aktuelt å inndra unntaket fotballen har frå karantene- og innreisereglementet. Kampen 27. mars kan dermed gå som planlagt.

– Ja, føresett at smittevernprotokollen blir følgd, at smittesituasjonen på det tidspunktet er handterleg, og at kampen går utan publikum eller med det publikumstalet som gjeld på det tidspunktet, seier Raja til NTB.

– Det er lenge til 27. mars, men eg som idrettsminister håpar inderleg at det er mogleg å gjennomføre den kampen, legg til han.

Unntak

Det er i dag eit unntak i covid-19-forskriftas punkt 6f som gjeld for fotballkampar i Uefa-regi. Under dette unntaket slepp spelarar karantene dersom dei testar negativt ved framkomst til Noreg og gjennomfører testar kvar tredje dag.

Unntaket gjeld òg internasjonale kampar i handball og einskildståande kampar «etter nærare vilkår».

I ei forklaring som vart kjend fredag, skriv Helsedirektoratet at dei ønskjer at heile 6f blir stroke og at unntaket blir oppheva. Det ville fått store konsekvensar for gjennomføringa av idrettsarrangement på norsk jord.

– Endringa i smittesituasjonen i Europa tilseier derfor at også unntaket i § 6f bør innskjerpast, heiter det i forklaringa.

Lette i forbundet

Norges Fotballforbund har allereie lufta moglegheita for at Tyrkia-kampen kunne bli flytta til utlandet. Generalsekretær Pål Bjerketvedt sa til NTB nyleg at dette framleis var til vurdering.

Meldinga på torsdag frå kulturministeren vart motteken med glede i NFF.

– Sånn vi oppfattar det, er det ikkje gjort noka endring i covid-19-forskrifta. Ho blir i staden utvida til også å omfatte skiidrettane. Det betyr at dei tre kommande klubbkampane og landskampen mot Tyrkia i utgangspunktet kan gjennomførast, seier konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

Fotballforbundet er samtidig førebudd på at ting kan endre seg.

– Vi ser framleis på alternativ, seier Fisketjønn.

Kunne vorte handballtrøbbel

Også handballen hadde måtta tenkje nytt dersom det ikkje lenger vart gitt karanteneunntak ved innreise for utanlandske utøvarar.

Noreg skal etter planen arrangere OL-kvalifisering i herrehandball i midten av mars. Spelarar frå Brasil, Chile og Sør-Korea er meldt til kampane i Trondheim. Dei to beste laga får plass i Tokyo-OL.

– Det kom ikkje noko frå Kulturdepartementet som hindrar gjennomføring som planlagt. Vi er klare for å arrangere i samsvar med det norske regelverket, seier generalsekretær Erik Langerud i Noreg Håndballforbund til NTB.

Etter det NTB erfarer vurderer Det internasjonale handballforbundet (IHF) å skrote OL-kvalifiseringsturneringane (seks i talet for begge kjønn) og gi friplassar i staden.

I så fall ligg Noregs kvinne- og herrelag godt an.

(©NPK)