Statsministeren i Japan nektar å gi opp OL etter rapport om avlysing

Japans statsminister Yoshihide Suga avviser at regjeringa har konkludert med at OL i sommar må avlysast, slik britiske The Times skriv.
sport

Suga sa i nasjonalforsamlinga fredag at han skal samarbeide tett med Tokyo og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), melder Reuters.

– Eg er fast bestemd på å gjennomføre eit trygt og sikkert OL som eit bevis på at menneskja har vunne over viruset, sa Suga i nasjonalforsamlinga natt til fredag norsk tid.

Fråsegna kom etter at den britiske avisa The Times torsdag kveld skreiv at den japanske regjeringa har konkludert internt med at sommar-OL må avlysast i år på grunn av koronapandemien.

– For vanskeleg

Avisa viste til eit ikkje namngitt høgtståande medlem i regjeringskoalisjonen i Japan. Det er semje om at sommarleikane, som allereie har vorte utsette eitt år, ikkje kjem til å bli haldne, uttalte kjelda, som sa at fokus i staden skulle rettast mot å sikre sommar-OL ved neste moglege høve, som er i 2032.

– Ingen vil vere den første til å seie det, men det er semje om at dette kjem til å bli for vanskeleg, seier den ikkje namngitte kjelda ifølgje The Times.

OL vart i 2020 utsett eitt år på grunn av koronasituasjonen.

– Ingen plan B

Det har den siste veka summa av rykte om at ein i Japan og i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC har innsett at OL neppe kan gå av stabelen. Men også IOC-sjef Thomas Bach insisterer på at førebuingane held fram.

– Vi har per i dag ikkje nokon som helst grunn til å tru at Tokyo ikkje vil opne 23. juli. Det er ingen plan B, sa Bach til nyheitsbyrået Kyodo torsdag.

Han får støtte frå den lokale arrangementskomiteen, som seier at alle aktørar jobbar uforstyrra vidare med OL-planane.

IOC-medlem Dick Pound har ifølgje AP sagt at eit alternativ er å arrangere OL utan tilskodarar. Høvevis 73 prosent av OL-inntektene kjem frå sal av TV-rettar, og leikar utan publikum skal derfor vere vurdert som betre enn å avlyse.

Auke

Etter å ha hatt god kontroll på spreiinga av koronaviruset i store delar av 2020, har Japan – som mange andre land – opplevd ein sterk auke i smitte. Litt over 4.700 menneske er døde av eller med covid-19, og det er unntakstilstand i delar av landet.

Undersøkingar i den japanske befolkninga viser at så mange som 80 prosent meiner at leikane anten bør utsetjast på ny eller avlysast.

Sommer-OL er det største idrettsarrangementet i verda, og det er venta over 11.000 utøvarar til Tokyo-leikane.


(©NPK)