Kjøll om Danmarks idrettsfråfall: – Urovekkjande

Koronapandemien har ført til eit stort fråfall i idretten i Danmark. Idrettspresident Berit Kjøll seier det er urovekkjande.
sport

Til saman har 89.613 medlemmer meldt seg ut frå danske idrettsforeiningar det siste året. Tala er frå 2020 og viser medlemstala for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og det danske idrettsforbundet (DIF).

Dei to organisasjonane anslår at fråfallet er på omkring 4 prosent.

– Det er ingen tvil om at det har vore foreldre som har tenkt: «Vi melder ikkje inn barna i år.» Og sjølvsagt har det òg vore vaksne medlemmer som har tenkt at det ikkje er haldbart og har funne noko anna å halde på med, seier Charlotte Bach Thomassen, president i DGI.

Oversikt seinare i vår

– Dette er urovekkjande tal og dessverre ikkje overraskande som følgje av pandemien, skriv president i Norges idrettsforbund (NIF) Berit Kjøll i ein e-post til NTB.

I NIF vil det ikkje vere noko som liknar på ein fasit før 30. april, som er fristen for innrapportering av medlemstal frå idrettslaga for året 2020.

– Det må dernest gjerast ei kvalitetssikring av desse tala. Samtidig vil vi prøve å kartleggje nærare medlemsutviklinga også i 2021 basert på eigne undersøkingar. Store delar av norsk idrett har vore stengt ned etter jul, og dette aukar naturlegvis risikoen for ytterlegare fråfall, skriv Kjøll.

– Vi har derfor ein stor jobb å gjere, både for å rekruttere tilbake utøvarar, men også frivillige, når idretten endeleg kan gjenopnast fullt og heilt, forklarer ho.

Urovekkjande

I Noreg har regjeringa presentert planen sin for gjenopning av landet, og i løpet av neste veke vil helsestyresmaktene føreslå ein konkret modell for gjenopninga av breiddeidretten, og dessutan tommel opp eller ned for treningskampar i fotball.

Danmark har starta ei gradvis gjenopning denne veka. DGI oppmodar at foreiningane tek opp att aktivitetar så fort gjenopninga tillèt det, og at ein, så langt det lèt seg gjere, prøver å forlengje aktivitetane så medlemmene ikkje går glipp av noko.

DIF-president Niels Nygaard karakteriserer tala frå den danske idretten som urovekkjande.

– No skal vi setje all vår kraft inn på at barn, unge og vaksne vender tilbake til aktive fellesskap, seier han i pressemeldinga.


(©NPK)