Danskane vurderer utsett seriestart i fotball – trur på fulle tribunar

Dansk fotball startar vanlegvis sesongen midt i juli, men i år kan sesongstarten bli utsett til august, då publikumsrestriksjonane venteleg er oppheva.
sport

Divisjonsforeininga vurderer, ifølgje Ekstra Bladet, å vente til 1. august med å sparke i gang superligaen, sidan det då er utsikt til at klubbane får ha fulle tribunar. I den førebelse sesongplanen er seriestarten lagt til helga 17.–18. juli.

– Vi ser på moglegheita for utsetjing og reknar godt etter. Og så skal vi ha dialog med klubbane, siger direktøren i serieforeininga Claus Thomsen til avisa.

– Men det aller beste vil vere om smittesituasjonen tillèt kampar utan tilskodaravgrensing allereie midt i juli.

Utsett sesongstart vil medføre anten fleire midtvekerundar eller kortare vinterpause enn normalt.

Denne sesongen blir avslutta 24. mai. Ikkje lenge etter må sesongstarten fastsetjast.

I den dansken gjenopningsplanen kan ein frå 14. juni dele arenaer i seksjonar med 1.000 tilskodarar i kvar, medan det ligg an til ytterlegare lemping eller fullstendig oppheving av restriksjonane frå 1. august.

Akkurat no kan det vere inntil 500 tilskodarar på kvar seksjon på danske fotballarenaer.

(©NPK)